شیون فومنی / مرأ نأ دَوَندگی

دانلود فایل صوتی شعر شیون فومنی

ﺗﺎ بگرده ﺷﯿﻤﯽ ﭼﺮﺥ ﺯﻧﺪﮔﯽ / مره نأ ﺩﻭﻧﺪﮔﯽ