دانلود آهنگ ژیویر با نام رهایی ( گیله رپ )

دانلود موزیک گیله رپ از ژیویر با نام رهایی

رهايي / خؤندشگر: ژيوير / ميزقؤن: نجوا / ميکسگر: مسعود شعبانی
جلد: سواد /  ۱۵۹۵ تير ٚ ما