موسیقی فولکلور استان گیلان ( فولکلور گیلکی )

موسیقی فولکلور گیلکی ( فولکلور استان گیلان )

فولکلور معمولا به شکل شفاهی و سینه به سینه به نسل های بعدی جامعه منتقل می‌شود. موسیقی #فولکلور بخشی از فرهنگ عامه‌ مردم است. برای مفهوم موسیقی فولکلور یا موسیقی توده‌ مردم ویژگی‌های گوناگونی درنظر گرفته شده است. “والتر ویورا” می‌گوید که ترانه‌ فولكلور دارای سه ویژگی است: اول اینکه به وسیله توده مردم خلق شده باشد. دوم اینکه توده مردم مالک آن باشند و سوم اینکه ترانه بازتابی باشد از خصوصیات طبقه زیربنایی جامعه

دانلود آهنگ فریدون پوررضا آها ورزا

دانلود آهنگ اها ورزا آها ورزا از فریدون پوررضا

می یار گرده بیجار مرزه / جمه کونه بجه درزه