دکلمه شیون فومنی به نیبه ( صوتی )

دانلود دکلمه شیون فومنی به نیبه با لینک مستقیم

می سگ هاره ببم نامردمان زرخرید پور گدا کیسه جه غیراز روسیاهی به نیبه

شای بی تخت کلایم تا که می پاسر ایسم

شعر و دکلمه صوتی شیون فومنی با نام به نیبه از سایت گیل موزیک