دانلود اهنگ سعید عسرا و ادیب پژواک

آهنگ طنز و زیبا به زبان گیلکی از سعید عسرا و ادیب پژواک

پارتی درون خا حال بوکونی چیچینی ماناستن پرواز بوکونی

موزیک زیبای رشت جادویی از سعید عسرا  از البوم تره اوچین با لینک مستقیم

دانلود اهنگ سعید عسرا پمپ آب

آهنگ طنز و زیبا به زبان گیلکی از سعید عسرا و ادیب پژواک

پمپ پمپ آب که برع امی دیل بترکنی

موزیک زیبای پمپ اب از سعید عسرا  از البوم تره اوچین با لینک مستقیم