دانلود اهنگ گیلکی شاپور جفرودی عالیه جان

اهنگ شاپور جفرودی با نام عالیه

زنه تی چوم مره ایمشب ایشاره عالیه جان/ آسمانه دینم ناره ستاره عالیه جان

دانلود اهنگ گیلکی خوام بوشوم رشت پوررضا

دانلود آهنگ فریدون پور رضا خام بشوم رشت با لینک مستقیم

خوام بوشوم رشت باموم تا لنگرود می طالع برگشت