مره از هی هی چوپان برا ترسانن نوا

دانلود آهنگ دانیال جوان استان با نام سنگ منی

هیچکی مره وفا نوگود دنیا فرقی ناره چی ارباب چی گدا