دانلود اهنگ علی زیباکناری بانو نسترن تره گیرم

دانلود اهنگ گیلکی قدیمی از علی زیبا کناری با نام تره گیرم

به همراهی بانو نسترن رستم زاده