آهنگ فریدون پوررضا دونی مو کِه ره خونم

آهنگ دونی مو که ره خونم از استاد فریدون پوررضا

شعر: محمدولی مظفری