دانلود آهنگ گیلکی منصور فانی خانه به خانه

ترانه: خانه به خانه / خواننده: منصور فانی

شعر: هوشنگ صفاران / آهنگ‌ وفلوت: غلامرضا امانی

ویولن: ویسانلو، بهمن شکیبی، نیکوروان / تار: حسین دستیار