آهنگ پرنده نگاه من از پرواز همای

دانلود آهنگ پرواز همای مادر با لینک مستقیم

پرنده نگاه من نشسته در حوالی ات

بهشت زیر پای آن نجابت شمالی ات